Novosti u programu

Pogledajte izmjene po verzijama, od najnovije do najstarije

 • Obračun plaća - Nova funkcija - Evidencija radnog vremena, usklađena sa Zakonom, sa automatskim prijenosom u obračun plaća.
 • Obračun plaća - Matična evidencija - Ispis
 • Obračun plaća - Obrazac 2001, 2001-A, MIP-1023 - Usklađivanje sa Zakonom
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
 • Robno i materijalno - Prošireni ispis VP računa (iznosi sa i bez PDV-a)
 • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacije, ispravke na storno iznosima

 • Robno i materijalno - Mogućnost ispisa različitih zaglavlja i podnožja za dokumente prema kupcima/dobavljačima po zadanim kriterijima (Vrsta ili tip dokumenta, organizacijska jedinica, lokacija, partner, djelatnik)
 • Robno i materijalno - Prilagodba modula za korištenje na tržištu Republike Hrvatske - porez na potrošnju, povratna naknada, fiskalizacija itd
 • Robno i materijalno - Za lokaciju je moguće definirati samo artikle iz robnih grupa koje će nuditi prilikom izrade dokumenata za tu lokaciju. Npr. ako na istoj bazi vodimo kafić i veleprodaju, onda omogućimo da kafić vidi samo artikle za kafić, a za veleprodaju njezine atrikle.
 • Robno i materijalno - Obrada za automatsku nadopunu zalihe (izrada narudžbi) za artikle prema kriterijima (stanje, naručeno, minimalna zaliha itd)
 • Robno i materijalno - Polje vrijeme izdavanja dokumenta
 • Robno i materijalno - Dodan parametar "Status" za određene izvještaje radi kontrole knjiženja
 • Robno i materijalno - Pravilo kontiranja - Dodan stupac "Poravnaj" da bi se zaokruživanja ili druga salda na knjiženju dokumenta mogla poravnati na 0
 • Robno i materijalno - Trgovačka knjiga na malo - definiranje partnera i vrsta dokumenata koji će se prikazati kao dnevni utržak na ispisu.
 • Robno i materijalno - Pravilo generiranja Kuf/Kif - Mogućnost filtriranja po načinu plaćanja i dodjeljivanja partnera svim dokumentima koje obuhvaća to pravilo
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za resetiranje brojčanika brojeva dokumenta za svaku novu godinu
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za odvajanje brojeva dokumenta po vrsti i lokaciji za sekcije
 • Robno i materijalno - Dodani parametri za prikaz cijene sa PDV-om na veleprodajnim dokumentima
 • Robno i materijalno - Ispisi dokumenata - ispis iznosa slovima
 • Prodajno mjesto - Mogućnost odabira veličine dodirnih gumbova za artikle (mali, srednji, veliki, uspravni itd)
 • Obračun plaća - Mogućnost definiranja da li će program izdvajati virmane za doprinose od virmana za ostale uposlenike
 • Obračun plaća - Korekcije na GIP obrascu vezane za bolovanje
 • Obračun plaća - Izmjene na ispisima
 • Osnovna sredstva - Prodaja osnovnih sredstava - mogućnost fiskalizacije
 • Blagajna - Dodana mogućnost definiranje predložaka svrhe plaćanja, a može se automatski popunjavati za definirana konta (prijelazni konto - dnevni utržak) itd
 • Knjige KUF/KIF - Pravila kontiranja - mogućnost definiranje poravnanja na određenoj stavci
 • Knjige prihoda i rashoda - Reorganizacija modula radi logičnijeg i zgodnijeg korištenja. Evidencija prihoda i rashoda neovisno o potraživanju i obvezama
 • Knjige prihoda i rashoda - Novi izvještaji za analitičko i sintetičko praćenje stanja partnera i svih ostalih vrsta prihoda i rashoda
 • Sustav - Izvoz/uvoz stavki u/iz Excel-a - Mogućnost odabira verzije datoteke (Excel 2003 ili 2007), zadana verzija je sada .xlsx
 • Sustav - Izrada nove evidencije - Mogućnost definiranja predloška baze podataka za izrade nove. Ova baza podataka bi trebala biti napunjena sa podatcima koji su zajednički za sve.
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije

 • Robno i materijalno - Preknjižavanje artikala, mogućnost odabira dokumenata na kojima će se izvršiti preknjižavanje
 • Robno i materijalno - Mogućnost iznačavanja zajedničkog RUC-a za MPC i VPC na registru lokacija
 • Robno i materijalno - Lista artikala sadrži sada i stanja lokacija i promet po lokacijama u donjem dijelu
 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja fiksnog postotka marže od nabavne cijene za kupce ili rabatne skupine
 • Robno i materijalno - Unaprijeđena korisnički definirana polja za registar artikala (da li se vidi u listama, lookup-ima, da li može biti prazno, da li je jedinstveno itd)
 • Robno i materijalno - Uveden moj kreditni limit od dobavljača
 • Robno i materijalno - Izmjenjen način prikaza vrijednosti internih dokumenata ovisno o vrsti lokacije
 • Robno i materijalno - Redizajniran registar artikala - bitnije informacije na prvom mjestu
 • Robno i materijalno - Zavisni trošak - Mogućnost definiranja da zavisni trošak ulazi u carinsku osnovicu
 • Robno i materijalno - Generiranje računa iz više otpremnica - odabir dokumenata za sve lokacije/poslovnice partnera (prije se mogli birati samo dokumenti za 1 lokaciju)
 • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta - Račun otpremnica sa MP cijenama
 • KUF/KIF - Vrsta partnera u izvodu KUF/KIF se može promijeniti ručno ukoliko su potrebne ispravke (Vrstu partnera program pamti na izvodu iz razloga što partner može izmjeniti status iz neobveznika u obveznika itd)
 • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacija - uvedena mogućnost posebnog odabira kupca i dobavljača za kompenzaciju
 • Obračun plaća - Novi izvještaji
 • Obračun plaća - Popravke na poreznoj kartici, program od sada gleda i udio u uzdržavanju
 • Sustav - Nadogradnja komponenti za prikaz sučelja na zadnju verziju (ispravke bugova, optimizacije, nove teme)
 • Sustav - Dodatne optimizacije za rad preko Remote Desktop Service-a (optimizacija sučelja)
 • Sustav - Uvedena napredna pretraga za sva lookup polja - otvara se novi prozor gdje se mogu unijeti napredniji parametri (u listi artikala prikaže i stanja po lokacijama itd)
 • Sustav - Unaprijeđen izbornik favorita

 • Proizvodnja - Prva verzija novog modula za proizvodne tvrtke, uključuje izradu radnih naloga, normativa, terminiranje, MRP itd. Modul ćemo dodatno razvijati kroz slijedeće verzije sustava IPIS
 • Robno i materijalno - Nova sekcija i vrsta dokumenta, "Zahtjev za nabavu". Putem dokumenta se evidentiraju zahtjevi za nabavu od ostalih lokacija (Proizvodnje itd)
 • Robno i materijalno - Liste artikala proširene dodatnim podacima (Narudžba kupca, dobavljačima, zahtjev za nabavu) da bi se bolje vidjelo trenutno i buduće stanje zaliha.
 • Putni nalozi - Novi obrazac "Putni nalog za službeno putovanje"
 • KUF/KIF - Dodane liste ulaznih i izlaznih dokumenata za zgodnije pronalaženje
 • KUF/KIF - Mogućnost automatskog generiranja interne oznake
 • Robno i materijalno - Novi izvještaji i ispisi
 • Obračun plaća - Dodatne prilagodbe zakonu za korisnike iz RS
 • KUF/KIF - Kontrola proknjiženosti svih dokumenata iz robno-materijalnog prilikom ispisa PDV prijave i knjiženja PDV-a
 • Financijsko knjigovodstvo - Unaprijeđeno zatvaranje stavaka
 • Financijsko knjigovodstvo - Sekcija izvorni dokumenti na temeljnici sada pokazuje i dugovne i potražne iznose za taj izvorni dokument zbog zgodnije kontrole
 • Robno i materijalno - Novo grupno knjiženje - Knjiženje dnevnog utrška koji generira knjiženja u KUF/KIF, financijskom knjigovodstvu, te blagajnički primitak.
 • Robno i materijalno - Nova obrada - Kontrola knjiženja dokumenata u FK i usporedba sa prijedlogom za knjiženje (zbog raznih provjera itd)
 • Sustav - Sve C# skripte na izvještajima, postavkama i ostalim dijelovima aplikacije se od sad keširaju i ne kompajliraju se svaki put, zbog čega je brže izvođenje i smanjeni su problemi koje nekad stvaraju antivirusni alati
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
 • Sustav - Automatsko preuzimanje i ažuriranje zakrpa za istu verziju aplikacije

 • Sustav - Mogućnost dodjeljivanja C# skripti svim obrascima unutar sustava IPIS preko kojih se mogu implementirati specifične funkcije i validacije na postojećim dokumentima i registrima. Primjerice netko ne želi da se može u stavku robnog dokumenta unijeti iznos manji od 10 KM ili količina veća od 100 itd. Također korisno prilikom povezivanja sustava IPIS sa vanjskim programima i servisima.
 • Robno i materijalno - Ispravke i izmjene na ispisima i izvještajima
 • Sustav - Uklanjanje bugova i propusta