Licenčni uvjeti

Pažljivo pročitajte ove uvjete prije početka korištenja paketa IPIS

IPSOFT Licencni uvjeti (EULA) se odnose na svaki kupljeni IPSOFT programski proizvod (u daljnjem tekstu programski proizvod), bilo da je uključen u paket s nekim hardverskim proizvodima, ili prethodno instaliran na njemu, nabavljen zasebno od strane IPSOFT ili IPSOFT ovlaštenog partnera, ili s vaše strane preuzet s internetskih stranica tvrtke IPSOFT ili neke druge internetske stranice odobrene od strane tvrtke IPSOFT Tomislavgrad (u daljnjem tekstu IPSOFT). Također se odnosi na sve nadogradnje programskih proizvoda i korisničku podršku za programske proizvode ukoliko se neki drugi uvjeti ne odnose na iste. U tom slučaju, vrijede ti uvjeti.

Molimo vas da pažljivo pročitate IPSOFT Licence uvjete. Na IPSOFT Licencne uvjete pristajete pristiskom miša ili samom instalacijom, preuzimanjem ili uporabom programskog proizvoda.

Ako ne pristajete na IPSOFT Licencnce uvjete, ne instalirajte, ne preuzimajte i ne koristite programske proizvode.

IPSOFT programski proizvod uključuje programska rješenja i pridružene licencirane materijale, primjerice korisničku dokumentaciju.

"Vi" i "vaše" se odnosi ili na pojedinca ili na jednu pravnu osobu.

 

1. PRAVA. Dužni ste sačuvati original vašeg kupoprodajnog dokumenta, odnosno računa, kao dokaz vašeg prava na uporabu programskih proizvoda. Račun sadrži vrstu programskih proizvoda i dozvoljenu razinu uporabe. Ako razina uporabe nije navedena imate pravo na instalaciju i uporabu jednog primjerka programskog proizvoda na jednom hardverskom proizvodu (računalo).

 

2. LICENCA. Programski proizvod je u vlasništvu tvrtke IPSOFT, zaštićen je autorskim pravom i licencira se, a ne prodaje. Neekskluzivno, neprenosivo pravo korištenja programskih proizvoda, stječete kada isti nabavite legalnim putem.

Licenca programskog proizvoda je neprenosiva, što znači da niste ovlašteni za prodaju, distribuciju, ustupanje, licenciranje, davanje u najam, leasing ili drugi oblik prijenosa prava korištenja programskih proizvoda ili djela programskih proizvoda trećoj osobi bez pismenog odobrenja IPSOFT.

Rastavljanje, onesposobljavanje, dekompajliranje, prevođenje, modificiranje ili provođenje reversnog inženjeringa programskih proizvoda ili bilo kojeg njihovog djela nije dozvoljeno.

Ako programski proizvod nabavite kao nadogradnju, nakon što nadogradnju instalirate, istu ne smijete prenositi na treću osobu.

Dužni ste voditi računa da svatko tko koristi programski proizvod (lokalnim ili udaljenim pristupom) to čini isključivo za vašu ovlaštenu upotrebu i da postupa u skladu s ovim licencnim uvjetima.

U slučaju korištenja obročnog plaćanja, licenca se vremenski ograničava na razdoblje od instalacije do datuma dospijeća zadnjeg obroka. U slučaju neispunjenja obveze plaćanja prema kupoprodajnom dokumentu, IPSOFT nema obvezu isporuke neograničene licence, a vi gubite pravo korištenja programskih proizvoda. Svako daljnje korištenje programskih proizvoda od strane korisnika smatrati će se nelegalnim te podliježe odgovarajućim zakonskim propisima.

IPSOFT vašu licencu može otkazati ako ne ispunite uvjete ovog Ugovora. Ako IPSOFT tako učini, obvezni ste uništiti sve primjerke programskog proizvoda, u suprotnom korištenje će se smatrati nelegalnim i podlilježe odgovarajućim zakonskim propisima.

 

3. VRSTE LICENCI I/ILI KORISNIČKA PRAVA.

a.            Puna licenca. Licenciranjem stječete neekskluzivno, neprenosivo i vremenski neograničeno pravo korištenja programskih proizvoda sukladno uvjetima ovog ugovora. Razina uporabe navedena je u prodajnoj dokumentaciji koju ste dobili (račun).

b.            Licenca za vanjskog klijenta. Kao korisnik licence za vanjskog klijenta, možete pristupati i koristiti programske proizvode instalirane kod primarnog korisnika «pune» licence. Razina uporabe navedena je u prodajnoj dokumentaciji koju ste dobili (račun). U slučaju potrebe za punom licencom, trebati ćete platiti dodatnu naknadu (razlika između cijene pune licence i cijene licence za vanjskog klijenta).

c.            Probna (vremenski ograničena) licenca. Neke licence programskih proizvoda mogu biti licencirane kao probne licence. Vaša prava na korištenje probnih licenci su ograničena na probni period. Za prelazak na punu, odnosno vremenski neograničenu licencu kontaktirajte IPSOFT (kontakt podaci navedeni su na kraju ovog dokumenta).

 

4. PRENOSIVOST. Programski proizvod ne smijete prenijeti niti asignirati bilo kojoj trećoj osobi bez pismenog odobrenja IPSOFT.

 

5. SOFTVERSKE KOMPONENTE I PROIZVODI TREĆIH PROIZVOĐAČA. Neki programski proizvodi i buduće nadogradnje mogu uključivati i programske proizvode trećih proizvođača.

Programski proizvodi trećih proizvođača se licenciraju od strane trećih osoba prema vlastitim uvjetima. Programski proizvodi koje IPSOFT ne licencira podložni su isključivo uvjetima njihovih primjenjivih licencnih ugovora. U slučaju povrede licencnih uvjeta i ograničenja uporabe proizvoda trećih proizvođača vi preuzimate punu odgovornost.

 

6. OPIS PROGRAMSKOG PROIZVODA. Programski proizvodi isporučuju se po načelu "as is" (onakvi kakvi jesu).

Opis tj. specifikacija programskih proizvoda nalaze se u pridruženim licencnim materijalima, odnosno korisničkoj dokumentaciji.

 

7. NAKNADE. Novčane naknade za programski proizvod temelje se na nabavljenoj razini uporabe,

Ako želite nadogradnju (novu verziju programskog proizvoda kojeg koristite), kontaktirajte IPSOFT ili IPSOFT ovlaštenog Partnera od kojeg ste kupili programski proizvod. Ukoliko nemate sklopljen Ugovor o održavanju programa trebati ćete platiti dodatnu naknadu. Također, ukoliko imate sklopljen Ugovor o održavanju programskih proizvoda (Standard plan), ukoliko ste iskoristili jednu nadogradnju godišnje, trebati ćete platiti dodatnu naknadu.

 

8. JAMSTVO. IPSOFT daje jamstvo na ispravan rad isporučenih aplikacija u razdoblju od 12 mjeseci nakon primopredaje. U tom razdoblju IPSOFT se obvezuje na korektivno održavanje isporučenih aplikacija.

 

9. PODRŠKA. IPSOFT osigurava korisničku podršku pri korištenju programskih proizvoda, kako je navedeno na http://www.ipsoft-tg.com

 

10. ODGOVORNOST I NAKNADE. Programski proizvodi napisani su u najboljoj namjeri za namjenu kojoj služe. Do krajnjih granica koje dopuštaju pozitivni zakonski propisi, isključuje se odgovornost IPSOFT za izravne ili neizravne štete vezane uz korištenje programskih proizvoda i dokumentacije isporučene uz programske proizvode, uključujući, no ne i ograničavajući se na štete zbog gubitka: poslovne dobiti, prekida poslova, gubitka poslovnih informacija ili drugih novčanih gubitaka koji mogu nastati korištenjem, nestručnim korištenjem ili nemogučnošću korištenja programskih proizvoda i dokumentacije, čak i u slučaju da je IPSOFT bio obavješten o mogućnosti takvog gubitka. U svakom slučaju, odgovornost IPSOFT-a je ograničena na novčani iznos koji je bio plaćen za programske proizvode.

Ograničenje se također odnosi na dobavljače i preprodavače tvrtke IPSOFT. To je krajnji domet kolektivne odgovornosti tvrtke IPSOFT i njegovih Partnera.

Što je licenca?

Licenca je, ukratko, dodijeljeno pravo korisniku na korištenje našeg poslovnog rješenja. Što znači da program možete koristiti samo u ime poduzeća na koje je naslovljen prodajni račun. Prijenos ili preprodaja licence bilo kojem drugom pravnom licu bez dozvole IPSoft-a nije moguć i kažnjiv je Zakonom o autorskim pravima. Korisnik nikada ne stječe vlasništvo nad programskim kodom ili shemom baze podataka.

Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.