Robno i materijalno

Prodaja, nabava, radni nalozi, međuskladišnice, inventura

 

Korištenjem modula "Robno i materijalno knjigovodstvo" u mogućnosti ste pokriti sav promet roba i usluga prema vašim kupcima i od vaših dobavljača, kao i jednostavnu proizvodnju. Modul je organiziran na način da je u svakoj bazi podataka moguće voditi promet više poslovnica (organizacijskih jedinica). Unutar svake organizacijske jedinice moguće otvoriti neograničen broj lokacija/skladišta (veleprodajnih, maloprodajnih, materijalnih). Za svaku organizacijsku jedinicu moguće je također voditi odvojeno veleprodajnu i maloprodajnu cijenu, a program odlučuje koju će koristiti ovisno o vrsti lokacije. Ovo je pogodno za firme koje imaju veleprodaju i maloprodaju u jednom objektu pa je moguće na jednom mjestu primiti robu i izvršiti kalkulaciju za oba skladišta, te kasnije samo međuskladišnicama prebacivati artikle. Modul podržava također fiskalizaciju u BiH i Hrvatskoj.

Prodaja 

 • Ponude kupcima
 • Narudžbe kupaca
 • Rezervacije
 • Avansi
 • Otpremnice
 • Računi
 • Povrati
 • Knjižne obavijesti
 • Kasa blokovi (maloprodajni računi)
 • Izdani reversi
 • Ugovori
 • Akcije

Nabava

 • Zahtjevi za nabavu
 • Upiti za robu
 • Ponude dobavljača
 • Narudžbe dobavljačima
 • Avansi dobavljačima
 • Prijem robe
 • Povrati dobavljaču
 • Ulazne kalkulacije
 • Primljeni reversi

Interno 

 • Predatnice
 • Primke
 • Međuskladišnice
 • Zapisnici o promjeni cijena
 • Računi troškova (unos kroz robno)
 • Predlošci robnih dokumenata
 • Stanej serijskih brojeva
 • PDV-SL2 obrasci

Jednostavna proizvodnja/Radni nalozi 

 • Normativi
 • Radni nalozi
 • Rastavnice
 • Servis vozila

Inventura 

 • Popisni listovi
 • Inventurni listovi
 • Višak
 • Manjak
 • Početno stanje
 • Zamjena artikala

Grupne obrade 

 • Generiranje računa
 • Generiranje ulaznih kalkulacija
 • Generiranje zaključka maloprodaje
 • Generiranje knjiga KUF/KIF
 • Generiranje temeljnice FK
 • Obračun utroška po normativu
 • Preračun utroška zalihe
 • Knjiženje utroška zalihe

Prijenos podataka 

 • Prijenos iz prodajnog mjesta, udaljene lokacije, drugog programa itd.

Izvještaji/analize

 • Kartica prometa
 • Dnevnih prometa
 • Skladišni iskaz
 • Pregled prometa po artiklima
 • Minimalne/maksimalne količine
 • Cjenik
 • Rekapitulacije prometa
 • Rekapitulacije po partnerima
 • Rekapitulacija utroška zaliha (WAC, FIFO, LIFO)
 • Rekapitulacija rezervacija
 • Zapisnik o promjeni cijena
 • Kumulativni izvještaj
 • Obračun poreza
 • Trgovačka knjiga na malo/veliko
 • Status partnera
 • Rekapitulacija prometa komercijaliste
 • Rekapitulacija računa
 • Naljepnice
 • Zaključak maloprodaje
 • Pregled prometa
 • IZVJEŠTAJ PO ŽELJI...

Ključne prednosti

 • Neograničen broj organizacijskih jedinica (poslovnica) i lokacija (skladišta) unutar jedne baze podataka.
 • Vođenje po VPC, MPC, NC (FIFO, LIFO, prosječna cijena)
 • Preračun utroška zalihe - Naknadno preračunavanje nabavne cijene po svim dokumentima, te obračun cijene koštanja u proizvodnji. Korisno i kod slučajeva gdje se ne vrši redovan unos ulaznih dokumenata.
 • Istovremena kalkulacija VPC i MPC cijene za tvrtke koje imaju veleprodaju i maloprodaju u istom objektu
 • Otprema robe preko više otpremnica i jednog računa (fakture), zajednička otprema i račun (račun-otpremnica), izrada računa za usluge.
 • Prijem robe preko više skladišnih primki i jedne ulazne kalkulacije kad dobavljač isporuči fakturu, zajednički prijem i kalkulacija (prijemni list)
 • Vođenje plaćanja i naplate računa izravno u robno-materijalnom bez potrebe za financijskim knjigovodstvom
 • Automatski prijenos u KUF/KIF, financijsko, blagajnu, platni promet
 • Izrada normativa i radnih naloga
 • Predatnice, izdatnice, primke, međuskladišnice, računi troškova
 • Izrada inventure preko više popisnih listova sa automatskim prijenosom u inventurni list i generiranjem početnog stanja/viška/manjka
 • Vođenje serijskih brojeva za označene artikle (jedan serijski za jednu stavku dokumenta, više serijskih za jednu stavku)
 • Neograničen broj bar kodova/kataloških brojeva po artiklu, mogućnost definiranja i korištenja težinskih bar kodova za vage, mogućnost automatskog punjenja vage cjenikom
 • Neograničen broj robnih grupa po kojima se može izvući velik broj izvještaja, grupno dodavanje artikala u robne grupe
 • Neograničen broj tarifnika za PDV, mogućnost vođenja neograničenog broja stopa
 • Neograničen broj kategorija partnera i rabatnih skupina
 • Definiranje ugovorenih cjenika za partnere
 • Mogućnost pamćenja cijene artikla za kupce
 • Ponude kupcima, narudžbe kupaca, rezervacije, avansi, povrati
 • Upiti dobavljačima, ponude dobavljača, narudžbe, avansi, povrati
 • Svi kompatibilni dokumenti imaju mogućnost „Generiranja“, primjerice iz otpremnice možemo automatski generirati račun itd
 • Kao dio robnog i materijalnog isporučujemo modul „Prodajno mjesto“ namijenjeno za rad na blagajnama. Modul ima mogućnost definiranja velikog broja sigurnosnih postavki da se smanji mogućnost manipuliranja djelatnika sa računima.
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.