• Robno i materijalno - Mogućnost ispisa različitih zaglavlja i podnožja za dokumente prema kupcima/dobavljačima po zadanim kriterijima (Vrsta ili tip dokumenta, organizacijska jedinica, lokacija, partner, djelatnik)
 • Robno i materijalno - Prilagodba modula za korištenje na tržištu Republike Hrvatske - porez na potrošnju, povratna naknada, fiskalizacija itd
 • Robno i materijalno - Za lokaciju je moguće definirati samo artikle iz robnih grupa koje će nuditi prilikom izrade dokumenata za tu lokaciju. Npr. ako na istoj bazi vodimo kafić i veleprodaju, onda omogućimo da kafić vidi samo artikle za kafić, a za veleprodaju njezine atrikle.
 • Robno i materijalno - Obrada za automatsku nadopunu zalihe (izrada narudžbi) za artikle prema kriterijima (stanje, naručeno, minimalna zaliha itd)
 • Robno i materijalno - Polje vrijeme izdavanja dokumenta
 • Robno i materijalno - Dodan parametar "Status" za određene izvještaje radi kontrole knjiženja
 • Robno i materijalno - Pravilo kontiranja - Dodan stupac "Poravnaj" da bi se zaokruživanja ili druga salda na knjiženju dokumenta mogla poravnati na 0
 • Robno i materijalno - Trgovačka knjiga na malo - definiranje partnera i vrsta dokumenata koji će se prikazati kao dnevni utržak na ispisu.
 • Robno i materijalno - Pravilo generiranja Kuf/Kif - Mogućnost filtriranja po načinu plaćanja i dodjeljivanja partnera svim dokumentima koje obuhvaća to pravilo
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za resetiranje brojčanika brojeva dokumenta za svaku novu godinu
 • Robno i materijalno - Dodan parametar za odvajanje brojeva dokumenta po vrsti i lokaciji za sekcije
 • Robno i materijalno - Dodani parametri za prikaz cijene sa PDV-om na veleprodajnim dokumentima
 • Robno i materijalno - Ispisi dokumenata - ispis iznosa slovima
 • Prodajno mjesto - Mogućnost odabira veličine dodirnih gumbova za artikle (mali, srednji, veliki, uspravni itd)
 • Obračun plaća - Mogućnost definiranja da li će program izdvajati virmane za doprinose od virmana za ostale uposlenike
 • Obračun plaća - Korekcije na GIP obrascu vezane za bolovanje
 • Obračun plaća - Izmjene na ispisima
 • Osnovna sredstva - Prodaja osnovnih sredstava - mogućnost fiskalizacije
 • Blagajna - Dodana mogućnost definiranje predložaka svrhe plaćanja, a može se automatski popunjavati za definirana konta (prijelazni konto - dnevni utržak) itd
 • Knjige KUF/KIF - Pravila kontiranja - mogućnost definiranje poravnanja na određenoj stavci
 • Knjige prihoda i rashoda - Reorganizacija modula radi logičnijeg i zgodnijeg korištenja. Evidencija prihoda i rashoda neovisno o potraživanju i obvezama
 • Knjige prihoda i rashoda - Novi izvještaji za analitičko i sintetičko praćenje stanja partnera i svih ostalih vrsta prihoda i rashoda
 • Sustav - Izvoz/uvoz stavki u/iz Excel-a - Mogućnost odabira verzije datoteke (Excel 2003 ili 2007), zadana verzija je sada .xlsx
 • Sustav - Izrada nove evidencije - Mogućnost definiranja predloška baze podataka za izrade nove. Ova baza podataka bi trebala biti napunjena sa podatcima koji su zajednički za sve.
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.