Novosti u programu

Pogledajte izmjene po verzijama, od najnovije do najstarije

 • Robno i materijalno - Dodavanje mogućnosti unosa kalkulacija uvoza u skladu sa zahtijevima UINO o načinu izrade datoteka e-nabavki
 • Robno i materijalno - Dodavanje mogućnosti unosa statističke vrijednosti izvoza u skladu sa zahtijevima UINO o načinu izrade datoteka e-isporuka
 • Knjige KUF/KIF - Dodatne mogućnosti prema zahtjevu UINO za unos uvoza i izvoza u e-nabavke i e-isporuke
 • Obračun plaća - Mogućnost odabira unosa prihoda - grupno ili po djelatniku (Postavke obračuna plaća)
 • Obračun plaća - Mogućnost spremanja ugovora za djelatnika u arhivu ukoliko se djelatniku mijenjaju uvjeti
 • Obračun plaća - Mogućnost ostavljanja datuma isplate praznog ukoliko je potrebno samo obračunati plaću
 • DMS - Novi modul poslovnog sustava - document management system (DMS), odnosno sustav za upravljanje dokumentima. Od sada imate mogućnost skeniranja, kopiranja, lijepljenja, uređivanja dokumenata sa praćenjem verzija, povezivanje dokumenata sa bilo kojim obrascem unutar sustava (Račun, primka, djelatnik itd). Moguć je i grupni ispis i slanje na mail.

 • Knjige KUF/KIF - Izvoz datoteka za e-isporuke i e-nabavke u formatu UINO. Prema najavi bit će obvezne za sve tvrtke koje su u sustavu PDV-a od 1.1.2021.
 • Osnovna sredstva - Istovremeni obračun amortizacije po dvije stope (računovodstvena i porezna)
 • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta - Zamjena artikala
 • Robno i materijalno - Optimizacija otvaranja obrazaca dokumenata
 • Hotel - Novi modul za evidentiranje boravka i rezervacija soba (prva inačica)
 • Obračun plaća - Mogućnost unosa umanjenja doprinosa (korona zakon)
 • Ugovori o djelu - Dodana vrsta obračuna za nerezidente sa pratećim obrascem (PDN-1033)
 • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled blokiranih partnera
 • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled uplata
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje virmana - mogućnost prikaza sumarnog otvorenog salda partnera
 • Sustav - Optimizacije sučelja i baze podataka

Podverzije:

 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja konta po lokacijama i skladištima te korištenje istih u pravilima kontiranja

 • Robno i materijalno - Mogućnost odvojenog (naknadnog) knjiženja po kontima za sve dokumente - Rasknjžavanje zalihe nakon preračuna utroška zalihe
 • Robno i materijalno - Novi tipovi dokumenta izdani i primljeni reversi
 • Robno i materijalno - Unos centra odgovornosti izravno na lokaciju (skladište) zbog jednostavnijeg knjiženja robnog prometa po centrima odgovornosti
 • Robno i materijalno - Preračun utroška zalihe uzima u obzir usklađenje utroška, međuskladišnice i prenosi nabavnu vrijednost sa otpremnica na povezane račune
 • Robno i materijalno - Mogućnost odabira posebnog cjenika na izlaznim dokumentima
 • Robno i materijalno - Dodan brzi pregled kartice artikla u tabelarnom obliku, prečac Shift+F2
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa robnih grupa po definiranim kategorijama grupa
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa kategorija partnera po definiranim vrstama
 • Robno i materijalno - Mogućnost odabira načina unosa lokacije (skladišta) na nova dokumenta - radna sa filtriranjem, zadnja bez filtriranja i prazno
 • Robno i materijalno - Mogućnost označavanja da li će program automatski popunjavati zadnju korištenu vrstu dokumenta u sekciji
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa akcija sa trajanjem i filtriranjem po kategoriji partnera, partneru, kategorijama robnih grupa, robnim grupama i pojedinačnim artiklima za unesenu organizacijsku jedinicu
 • Robno i materijalno - Dodana funkcija odabira ulaza u dokumentu "Povrat dobavljaču". Program popunjava važeću cijenu i u opis stavke unese referentni broj i datum ulaza.
 • Obračun plaća - Mogućnost unosa drugačije stope za izradu naloga za plaćanje od stvarno obračunate (npr. uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika iz RS-a)
 • Obračun plaća - Korekcije vezane za isplatu bolovanja i refundaciju da bi se pokrilo što više scenarija koje uvjetuju porezne uprave
 • Obračun plaća - Korekcije prilikom generiranja naloga za plaćanje - poziv na broj, vrsta prihoda, vrsta uplate itd
 • Obračun plaća - Korekcije za pravila isplata naknada poslodavaca - mogućnost definiranja koja naknada ide na plaće
 • Obračun plaća - Kontrola unosa djelatnika unutar obračuna u pogledu datuma uposlenja i prestanka radnog odnosa.
 • Putni nalozi - Proširenje modula za vođenje podataka za tvrtke koje se bave prijevozom putnika - karte, linije, fakturiranje karata itd
 • Osnovna sredstva - Mogućnost unosa konta za knjiženje izravno na kategoriji osnovnog sredstva da bi se olakšala izrada pravila kontiranja
 • Osnovna sredstva - Korekcije na dokumentu izmjene vrijednosti
 • Blagajna - Unos alokacije po centrima odgovornosti u blagajničkim dokumentima te njihovo knjiženje
 • Blagajna - Generiranje primitaka iz izdataka i obrnuto
 • Platni promet - Korekcija načina unosa javnih prihoda
 • Platni promet - Lista izvoda - mogućnost pregleda i unosa po različitim bankama/žiro računima
 • Knjige KUF/KIF - Unos alokacije po centrima odgovornosti na pravilu kontiranja
 • Knjige KUF/KIF - Prijenos u blagajnu - mogućnost unosa zamjenskog konta koji se prenosi
 • Knjige KUF/KIF - Označavanje vrste knjige da li ide u PDV prijavu
 • Financijsko knjigovodstvo - Pozivanje pojedinačnog zatvaranja tipkom F6 izravno sa temeljnice sa stavke koja je popunjena salda kontom
 • Financijsko knjigovodstvo - Mogućnost definiranja korisničkih bilanci unosom konta, predznaka i sumarnih polja 
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje virmana iz odabranih otvorenih stavki
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan izvještaj "Lista za kompenzaciju" koji pravi prijedlog za kompenzaciju po zadanim uvjetima
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan brzi pregled kartice partnera u tabelarnom obliku prečac Shift+F3
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan brzi pregled konto kartice u tabelarnom obliku prečac Shift+F4
 • Sustav - Mogućnost definiranja korisničkih upozorenja: npr. istek registracije, postojanje neproknjiženih dokumenata, istek ugovora na određeno itd...
 • Sustav - Novi napredni filter po svim listama omogućava definiranje filtra po svim stupcima i kombinacijama uvjeta
 • Sustav - Nova inačica "IPSoft Updatera" rješava problem na nekim inačicama sustava Windows
 • Sustav - Forma za ispis izvještaja - Mogućnost izvoza sirovih podataka sa bilo kojeg izvještaja u Excel radi daljnjih analiza
 • Sustav - Ispravke bugova i optimizacije
 • Sustav - Dodana mogućnost definiranja brzih pregleda prometa u tabelarnom obliku sa mogućnošću definiranja prečaca (Shift+F2, Shif+F3 itd). Prečac se može pozvati uvijek u bilo kojem dijelu aplikacije.

 • Robno i materijalno - Provjera knjiženja - Mogućnost popravke knjiženja prema prijedlogu
 • Robno i materijalno - Knjiženje utroška zalihe - parametar Lokacija
 • Robno i materijalno - Knjiženja/grupne obrade se ne zatvaraju nakon knjiženja pa se može nastaviti dalje
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Rekapitulacija utroška zaliha po lokacijama
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Usklađenje utroška WAC
 • Robno i materijalno - Parametar - Prenosi uvjete za partnera iz zadnjeg dokumente za artikal (Rabat/Cijena)
 • Robno i materijalno - Unos dodatnih troškova uključenih u fakturni iznos odvojen od unosa zavisnih troškova zbog smanjenja kompleksnosti
 • Robno i materijalno - Mogućnost mijenjanja zadanog statusa za robne dokumente Evidentirano/Priprema
 • Robno i materijalno - U listi dokumenata dodan stupac ukupna količina u dokumentu
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto kartice za raspon konta
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontni plan - prikaz duguje, potražuje, saldo
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto - Definiranje blokade knjiženja dugovno/potražno
 • Financijsko knjigovodstvo - Nadzorna ploča
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontrola prilikom o(d)značavanja konta kao salda konto, ukoliko ga označavamo a postoji promet na kontu bez partnera ili odznačavamo a postoji promet sa partnerom, ne dozvoljava izmjenu.
 • Financijsko knjigovodstvo - Pojedinačno knjiženje/vraćanje temeljnica
 • Knjige KUF/KIF - Izrada Excel datoteka za D PDV obrazac za slanje u UINO
 • Obračun plaća - Način isplate plaća i nadoknada, postavka po bankama
 • Obračun plaća - Novi registar - Šifre zanimanja
 • Obračun plaća - Novi registar - Zavodi i fondovi primatelji doprinosa itd
 • Obračun plaća - Korekcije na ispisima
 • Registri - Unos partnera upozorenje o već korištenom ID Broju / PDV Broju
 • Sustav - Mogućnost definiranja dokumenata u RTF formatu i pridruživanju bilo kojoj kartici sa koje može automatski uzimati podatke. Npr. ugovor o radu kojeg pridružite kartici djelatnika.

 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja broja decimala za VPC I MPC prilikom kalkulacije cijena
 • Robno i materijalno - Mogućnost korištenja zadnje nabavne cijene u izlaznim dokumentima (opcija)
 • Robno i materijalno - Na izlaznim dokumentima bolja poveznica između naslovne stranice i svake slijedeće za dokumente sa više stavki
 • KUF/KIF - Mogućnost automatskog pomjeranja graničnih datuma za unose u RMK, KUF/KIF prilikom knjiženja PDV-a
 • KUF/KIF - Koeficijent u pravilima kontiranja
 • Putni nalozi - Putni nalog za autobus
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun potrošnje goriva
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun dnevnica vozača teretnih vozila i autobusa
 • Financijsko knjigovodstvo - Prijenos u blagajnu nova mogućnost prijenosa više stavki temeljnice sa istim kontom (npr. sva prijelazna konta temeljnice izvoda itd)
 • Financijsko knjigovodstvo -Zaključna knjiženja dodano knjiženje tekućih poreznih obvezna preko konta 7210 i iznos umanjenja porezne osnovice
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje dnevnih utržaka iz KIF-a, blagajne ili kasa blokova izravno u KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje podataka iz obračuna plaća raspodjeljene na doprinose poduzetnika, brutto plaće radnika i naknada u rashode KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - U veznim oznakama ne prikazuje račune iz knjige EPO koji su zatvoreni stavkom KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Na vrstama knjiga dodana opcija sakrij u kojem slučaju se rashod ne prikazuje (nabavka osnovnih sredstava itd)