16.3.10.912

 • Robno i materijalno - Ukinuto univerzalno polje za rabate i dodana 3 stupca za rabate (Rabat, Akcija, Cassasconto) radi logičnijeg i zgodnijeg unosa
 • Sustav - Unparijeđen uvoz/izvoz u Excel
 • Sustav - Unaprijeđeno kopiranje/lijepljenje u liste
 • Sustav - Slanje analize izravno na mail u Excel
 • Sustav - Uklanjanje bugova i propusta

16.2.29.911

 • Robno i materijalno - Unaprijeđen grupni unos zavisnih troškova na ulaznim računima, sada je moguće odabrati stavke na koje će se unos primjeniti, primjerice određene carinske stope dodijeljujemo samo određenim stavkama itd.
 • Robno i materijalno - Automatsko raspoređivanje PDV-a sa JCD na više ulaznih računa prema udjelu u ukupnu nabavnu vrijednost svih dokumenata. Na ovaj način zadržavamo praktičnost knjiženja ulaza i olaškavamo situacije gdje je na jednoj carinskoj deklaraciji više računa
 • Robno i materijalno - Parametar kojim kontroliramo da li program izračunava automatski osnovicu za ulazni PDV iz nabavne vrijednosti svih stavaka. Kasnije je samo potrebno usporediti rezultat sa JCD i napraviti eventualne korekcije
 • Sustav - Ispravke grešaka

16.2.19.910

 • Financijsko knjigovodstvo - Dodana mogućnost vođenja više poslovnih godina unutar jedne baze podataka što olakšava prijelaz godine, te preglede izvještaja iz prethodnih godina. Također olakšava održavanje jer se mora voditi računa o manje baza podataka. U slučaju da korisnik želi tako, i dalje se može voditi kao i do sada. Uvođenjem poslovnih godina također je poboljšana kontrola knjiženja, pa se ne može desiti da nešto slučajno ode u pogrešnu poslovnu godinu
 • Robno i materijalno - Korekcije na izvještajima, novi izvještaj Skladišni iskaz po lokacijama sumarno - Ovako odmah možemo vidjeti stanja zalihe po svim skladištima, te rezultate usporediti sa knjiženjima u financijsko knjigovodstvo.

16.1.29.909

 • Robno i materijalno - Dodana posebna sekcija za Knjižne obavijesti u sekciji Prodaja, svi postojeći dokumenti premješteni u ovu sekciju
 • Robno i materijalno - Nova vrsta dokumenta "Knjižno terećenje" - Dokument suprotan dokumentu knjižno odobrenje
 • Obračun plaća - Ispis doprinosa po općinama
 • Sustav - Do sada su se svi izvještaji mogli poslati mailom ako je korisnik imao na računalu instaliran neki od e-mail klijenata (Outlook). Sada je moguće kroz administraciju uključiti opciju za izravno slanje izvještaja putem maila. Potrebno je samo iskonfigurirati SMTP server i ostale postavke te aktivirati ovu opciju.
 • Osnovna sredstva - Stroža kontrola prilikom izmjene ili brisanja postojećih dokumenata

16.1.26.908

 • Robno i materijalno - Dodano polje "Datum isporuke" na dokumentima gdje je prikladno. Od sada program broj dana dospijeća računa od toga datuma.
 • Robno i materijalno - Grupni unos rabata/popusta - moguće je unijeti popust u iznosu, a program će sam preračunati postotak
 • Obračun plaća - Korekcije na ispisu "Obrazac 2002"
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije

16.1.14.907

 • Robno i materijalno - Polje odgoda plaćanja na partneru, tako da se pored rabatne skupine može koristiti i to polje prilikom automatskog popunjavanja odgode plaćanja.
 • Robno i materijalno - Usklađivanje trgovačke knjige na veliko i malo sa novim Zakonom koji se počinje primjenjivati od 1.1.2016.
 • Robno i materijalno - Fiskalizacija - Unaprijeđenje veze sa Tremol fiskalnim pisačima - manje blokiranja. Dodana mogućnost brisanja artikala iz fiskalne kase izravno iz programa
 • Robno i materijalno - Novi ispisi i izvještaji
 • Sustav - Optimizacije i ispravke bugova

15.12.17.906

 • Robno i materijalno - Polje rabat na partneru, tako da se pored rabatne skupine može koristiti i to polje prilikom automatskog popunjavanja rabata na stavkama izlaznih računa.
 • Robno i materijalno - Dodana mogućnost automatskog knjiženja dokumenata u financijsko prilikom spremanja
 • Financijsko knjigovodstvo - Kod unosa devizne temeljnice vidljiva polja u devizi i konvertirane u domaćoj valuti (duguje, potražuje) sa mogućnošću ispisa i temeljenice u devizi

15.12.9.905

 • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta "Kasa blok -Normativ" koji automatski prilikom izdavanja rasknjižava sastavnice po normativu
 • Robno i materijalno - Registar artikala izmjene
 • Financijsko knjigovodstvo - Mogućnost otvaranja listi temeljnica po vrsti
 • Sustav - Optimizacije i ispravke pogrešaka

15.11.18.904

 • Robno i materijalno - Dodane vrste kategorije partnera kojom definiramo namjenu te kategorije (Rabatne skupine, pripadnost kupcima/dobavljačima itd). Na osnovu ovoga se mogu definirati analize itd.
 • Robno i materijalno - Vrste kategorije partnera i kategorije robne grupe - parametar obavezan unos
 • Robno i materijalno - Vrsta dodatne oznake artikla (bar kod, kataloški broj, paket, ostalo) sa parametrom na ispisima dokumenata da možete odabrati što želite ispisati. Primjerice narudžbu dobavljaču možete popuniti automatski skeniranjem bar kodova a istu poslati sa kataloškim brojevima itd.
 • Robno i materijalno - Registar načina dostave sa pratećim poljem na izlaznim dokumentima
 • Robno i materijalno - Postavke robnih dokumenata - mogućnost uključivanja/isključivanja hijerarhije u robnim grupama/kategorijama partnera (0 je roditelj od 01, 01 je roditelj od 011 itd)
 • Robno i materijalno - Postavke robnih dokumenata - mogućnost uključenja kontrole unosa robnih grupa u artikal i kategorija partnera u partner
 • Prodajno mjesto - Pored postojećeg načina ispisa zaključaka u maloprodaji moguće je ispisivati i nezaključen promet po lokacijama, poslovnicama, djelatnicima i vrstama dokumenta. Dodano je i dugme za zaključivanje nezaključenog prometa.
 • Sustav - Optimizacije, uklanjanje pogrešaka u desktop i online klijentu aplikacije. Online klijent ima većinu funkcionalnosti desktop varijante.

15.10.9.903

 • Robno i materijalno - Generiranje dokumenata - uveden postotak dovršenosti, npr ako iz Narudžbe kupca generiramo otpremnicu na kojoj korigiramo količine na niže, program će dozvoliti ponovno generiranje otpremnice sa preostalom količinom. Na ovaj način je moguće generirati neograničen broj dokumenata dok se god ne zatvori cjelokupna količina.
 • Robno i materijalno - Upozorenje i zabrana prelaska kreditnog limita i dana dospijeća
 • Robno i materijalno - Zadana lokacija (skladište) za korisnika
 • Robno i materijalno - Mogućnost zabrane izmjene lokacije, organizacijske jedinice, djelatnika i radne blagajne po ulogama
 • Sustav - Ispravke bugova i optimizacija

15.9.19.902

 • Robno i materijalno - Kod storna maloprodajnog kasa bloka ne pita način storniranja - po zahtjevu korisnika
 • Robno i materijalno - Optimizacija generiranja automatskog utroška zalihe po izlaznim dokumentima prilikom spremanja (za kafiće i restorane da se može odmah znati zaliha materijala)
 • Robno i materijalno - Pravila kontiranja - opcija grupiranja knjiženja po kontima i opcija za redoslijed pojavljivanja stavki u temeljnici po pravilima kontiranja - primjerice želimo da sva knjiženja određenih dokumenata budu zadnja u temeljnici
 • Sustav - Kontrola ispravnosti identifikacijskog broja prema pravilima - nemogućnost izrade baze podataka u servisu "IPIS Online" korištenjem slučajnog ID broja. Ako nemate ID broj a želite isprobati uslugu uvijek se možete prijaviti i pogledati kako funkcionira sustav u demo bazi.
 • Sustav - Optimizacije, uklanjanje pogrešaka i usklađivanje usluge IPIS Online sa desktop varijantom.

15.8.14.901

 • Robno i materijalno - Plaćanje i naplata u ratama sa automatskim knjiženjem odvojenih rata u financijsko knjigovodstvo
 • Sustav - Optimizacije i ispravke grešaka

15.7.30.900

 • Robno i materijalno - Parametar za prikaz stanja artikla u svim skladištima unutar baze podataka
 • Obračun plaća - Mogućnost praćenja isplaćene nadoknade kroz blagajnu - program u tom slučaju ne izrađuje virman za taj način isplate
 • Farma - Praćenje trajanja trudnoće - ne može se unijeti više telenja od broja mjeseci trudnoće
 • Farma - Praćenje krvnog srodstva prilikom reprodukcije - upozorenje
 • Farma - Starost životinje u mjesecima u listi
 • Sustav - Optimizacije i ispravke grešaka

15.7.15.899

 • Robno i materijalno knjigovodstvo - Pamćenje unesenog rabata za kombinaciju partner/artikal.
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
 • Sustav - Završni radovi na web klijentu "IPIS Online"

15.5.14.898

 • Financijsko knjigovodstvo - Datum računa u temeljnici koji je neovisan o datumu promjene
 • Financijsko knjigovodstvo - Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka nakon spremanja temeljnice (parametar)
 • Financijsko knjigovodstvo - U alatnoj traci stavki temeljnice dodana opcija za pregled zatvaranja odabrane stavke i samog otvaranja
 • Robno i materijalno - Uvedena hijerarhija u robnim grupama i kategorijama partnera (0 je roditelj od 00, 00 od 001 itd)
 • Robno i materijalno - Automatsko dohvaćanje tečajne liste sa internet stranica CBBIH
 • Robno i materijalno - Analize - uveden predfilter za parametrima za SQL izvještaje
 • Robno i materijalno - Uvedene konfiguracije analiza tako da korisnik odmah može vidjeti željene podatke i spremiti željeni izgled analize za kasnije korištenje
 • Robno i materijalno - Analize - uvedeno dosta novih parametara za konfiguraciju analize (running total, trend, formatiranje prema vrijednosti ćelije itd)
 • Robno i materijalno - Vrsta dokumenta - mogućnost definiranja zadane napomene prije stavki
 • Robno i materijalno - Uvedeni novi tipovi dokumenta Otpremnica MP i Račun MP sa maloprodajnim cijenama (sa PDV-om)
 • Robno i materijalno - Pravila kontiranja i generiranja - uveden parametar "Veza za knjiženje" preko kojeg je moguće grupirati knjiženja u temeljnice po željama
 • Robno i materijalno - Registar artikla - mogućnost definiranja neograničenog broja dodatnih slika
 • Robno i materijalno - Dodan parametar da li program ažurira MPC i VPC cijene sa lokacija gdje nije uključena kalkulacija
 • Obračun plaća - Izvještaj RAD-1G - Ispravka pogrešaka
 • Sustav - Dodana mogućnost komunikacija sa raznim RESTful servisima (JSON, XML) - otvara se mogućnost automatskog ažuriranja raznih webshopova (OpenCart, Magento...) i ostale vrste komunikacije
 • Sustav - Ispravke sitnih pogrešaka i optimizacije
 • Sustav - Dodan napredni filter na liste tako da korisnik može unijeti više uvjeta za pronalazak željenog dokumenta
 • Sustav - Obrazac za prijavu - dodana veza (link) na internet stranicu sa izmjenama po verzijama
 • Sustav - U padajućem izborniku evidencija mogućnost pretrage po nazivu

15.4.18.897

 • Robno i materijalno - Praćenje ambalaže za željene vrste dokumenta sa pratećim izvještajima
 • Robno i materijalno - Storno dokumenta, kod izlaza nudi opciju samo storna fiskalnog računa ili izradu dokumenta povrata robe.
 • Robno i materijalno - Praćenje servisa vozila - Servisni radni nalog za vozila
 • Robno i materijalno - Unaprijeđen tarifnik za trošarine/prelevmane
 • Robno i materijalno - Promjena vrste dokumenta iz bilo kojeg tipa u bilo koji drugi na način da se prenose kompatibilni podaci
 • Robno i materijalno - Registar artikli i partneri - Mogućnost obilježavanja kao Aktivan/Neaktivan
 • Robno i materijalno - Registar artikala - Mogućnost definiranja proizvoljnih polja
 • Robno i materijalno - Upozorenja za negativnu zalihu/minimalne količine. Do sada je se samo mogla zabraniti negativna zaliha, sada imamo i upozorenja koja se mogu eventualno zanemariti
 • Robno i materijalno - Označavanje serijskog broja kao datumskog (praćenje rokova/datuma proizvodnje itd) sa kontrolom pravilnog unosa, automatski unos serijskog broja (najstarijeg datuma)
 • Sustav - Unaprijeđene analize, od sada mogućnost izravnog spajanja na Microsoft Analysis Services, a time i visokih performansi prilikom pregleda podataka
 • Robno i materijalno - Fiskalizacija - Popravke
 • Robno i materijalno - Pojedinačno knjiženje dokumenata - Optimizacije
 • Knjige prihoda i rashoda - Unaprijeđenje preuzimanja podataka iz drugih modula
 • Financijsko knjigovodstvo - Vraćanje proknjiženih temeljnica
 • Financijsko knjigovodstvo - Automatsko zatvaranje - Dodani parametri datum od/do
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije

15.3.24.896

 • Knjige prihoda i rashoda - Uvedene vrste knjiga sa većom mogućnošću parametriziranja. Unaprijeđena pravila prijenosa iz robno-materijalnog.
 • Sustav - Izmjene radi kompatibilnosti za web varijantom (klijentom) poslovnog sustava

15.3.10.895

 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacija, prilagođavanje za web klijenta

15.3.2.894

 • Robno i materijalno - Prilikom izmjene partnera u dokumentu koji već ima unesene stavke pita korisnika da li želi ponovno dohvatiti komercijalne uvjete za odabranog partnera (rabate, cijene itd)
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje početnog stanja, ispravke pogrešaka, olakšano generiranje početnog stanja bez automatskog brisanja prethodnog prometa
 • Financijsko knjigovodstvo -Izmjene u automatskog zatvaranju stavaka

15.2.7.893

 • Robno i materijalno - Dodatna poboljšanja u objektima za fiskalizaciju, mogućnost unosa nedohvaćenog broja fiskalnog računa kroz polje na robnom dokumentu
 • Sustav - Ispravke i dopune

15.2.4.892

 • Robno i materijalno - Pojedinačno knjiženje dokumenata - Do sad je se knjiženje u KUF/KIF i Financijsko radilo samo putem grupnih obrada knjiženja, od sada je moguće jednim klikom proknjižiti robni dokument u KUF/KIF i financijsko, te ako je potrebno poništiti knjiženje - istom brzinom vratiti ga za obradu. Sve je moguće uključiti/isključiti putem parametra i sigurnosnih postavki za određene korisnike.
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije

15.1.24.891

 • Osnovna sredstva - Izmjene, dopune, ispravke pogrešaka
 • Farma - Godišnji izvještaj o stočarstvu
 • Financijsko knjigovodstvo - mogućnost povlačenja veznih oznaka iz neproknjiženih dokumenata u modulima "Robno i materijalno" i "Knjige KUF/KIF"
 • Blagajna - mogućnost povlačenja veznih oznaka iz neproknjiženih dokumenata u modulima "Robno i materijalno" i "Knjige KUF/KIF"
 • Sustav - Mogućnost promjene redoslijeda grupa (modula) unutar navigacijske trake, smanjenja visine navigacijske trake radi davanja prioriteta određenim, češće korištenim modulima aplikacije
 • Sustav - Premještanje funkcionalnosti favorita iz navigacijske trake u alatnu traku (ribbon) zbog još bržeg pristupa najčešće korištenim funkcijama.
 • Obračun plaća - Mogućnost ispisa obrasca JS-3100 po centrima odgovornosti (poslovnicama)

15.1.10.890

 • Robno i materijalno - Unaprijeđen ispis naljepnica/cijena/deklaracija, mogućnost ispisa sa udaljenih prodajnih mjesta
 • Putni nalozi - Evidentiranje putnih naloga za teretna vozila
 • Financijsko knjigovodstvo - definiranje stranih naziva konta i ispis izvještaja sa stranim jezicima
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacija

14.12.10.889

 • Sustav - Mogućnost definiranja neograničenog broja nadzornih ploča (dashboarda) za sve dijelove programa
 • Sustav - Pretraga navigacijskog izbornika/brzi pristup

14.11.29.888

 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan dokument za evidentiranje opomena za neplaćene račune, sa automatskim obračunom zateznih kamata. Do sad je se mogao samo izvući izvještaj o neplaćenim računima i kašnjenju plaćanja, ali su korisnici tražili da se zna koje su i kad opomene poslane.
 • Robno i materijalno - Ispis naljepnica i deklaracija - mogućnost ručnog definiranja broja naljepnica za određene artikle
 • Knjige prihoda i rashoda - Automatsko ažuriranje kompletne knjige (do sad je moglo pojedinačno) za vremenski period (poslovnu godinu) iz ostalih dijelova aplikacije

14.11.25.887

 • Financijsko knjigovodstvo - Dodani dodatni financijski izvještaji (Aneks, Posebni podaci i Izvješće o promjenama u kapitalu), korekcije na postojećim izvještajima, od sada su dostupne konfiguracije financijskih izvještaja korisnicima za izmjene konta sa kojih izvještaji uzimaju podatke.

14.11.17.886

 • Farma - Ispravke

14.11.15.885

 • Farma - Usklađivanje sa zakonskim obrascima
 • Farma - Prijenos u robno i materijalno
 • Robno i materijalno - Ispravke

14.11.5.884

 • Robno i materijalno - PDV-SL-2 Obrasci - evidentiranje broja dokumenta
 • KUF/KIF - Mogućnost evidentiranja povrata PDV-a stranim kupcima kroz knjige izlaznih faktura (program uvažava samo uneseni PDV, a stavka se ne pojavljuje u knjigama)
 • Sustav - Prilagodba dijelova sustava za web klijentsku aplikaciju IPIS-a (HTML5)

14.10.22.883

 • Robno i materijalno - Unaprijeđenje modula fiskalizacije

14.10.13.882

 • Sustav - Optimizacije i ispravke pogrešaka

14.10.10.881

 • Robno i materijalno - Automatska izrada utroška po normativu prilikom spremanja izlaznih dokumenata
 • Robno i materijalno - Mogućnost ispisa samo fiskaliziranih dokumenata kroz izvještaj "Zaključak"
 • KUF/KIF - Prijenos u blagajnu, mogućnost korekcije datuma
 • Financijsko knjigovodstvo - Prijenos u blagajnu, mogućnost korekcije datuma, zadano uzima datum sa stavke temeljnice
 • KUF/KIF - Parametar za automatsko popunjavanja datuma pdv-a ulaznih dokumenata sa datuma izvoda KUF/KIF-a
 • Knjige prihoda i rashoda - Korekcije na uvozu iz obračuna plaća

14.9.17.880

 • Robno i materijalno - Grupni unos popusta na sve stavke po krijerijima na izlaznim dokumentima
 • Robno i materijalno - Pored vrsta artikla sad imamo i podvrste (artikal, materijal, proizvod) radi manje mogućnosti pogreške kod korisnika koji koriste modul Radni nalozi
 • Robno i materijalno - Zaokruživanje popusta na maloprodajnim dokumentima
 • Robno i materijalno - Ispravke pogrešaka
 • Prodajno mjesto - U touch načinu rada na Windowsu XP nije pravilno prikazivalo tipku za brisanje (Backspace) - ispravljeno

14.9.8.879

 • Robno i materijalno - Izmjena izvještaja, dodavanje dodatnih polja
 • Robno i materijalno - Kod knjiženja maloprodajnih računa (kasa blok) u financijsko stvarala se sitna razlika u nekoliko feninga - ispravljeno.
 • Obračun plaća - Ispravke kod djelatnika koji su imali dio prihoda "Bolovanje preko 42 dana" i dio "Redovnog rada"

14.8.20.878

 • KUF/KIF - Ispravke na obrascu RAD1

14.8.5.877

 • Sustav - Optimizacije i ispravke pogrešaka
 • Sustav - Bolje upravljanje korištenjem memorije

14.7.31.876

 • Sustav - Optimizacije i ispravke pogrešaka

14.7.21.875

 • Osnovna sredstva - Ispravka pogrešaka
 • Robno i materijalno - Optimizacije izvještaja, dodatne opcije za ispis cijena, naljepnica i deklaracija
 • Robno i materijalno - Sitne izmjene u fiskalizaciji

14.7.10.874

 • Prodajno mjesto - Modul u "touch" modu rada redizajniran, dodana nova kontrola za artikle, dodana mogućnost evidentiranja otvorenih stolova, prijenosa narudžbi između stolova, naplate stola na više računa, mogućnost dizajniranja rasporeda stolova na više razina sa nekoliko vrsta stolova, prijava u aplikaciju putem PIN-a umjesto korisničkom imena i lozinke (prema potrebi)
 • Ordinacija - Novo dodatno (vertikalno) rješenje za praćenje posjeta pacijenata u ordinacije, klinike i poliklinike, izdavanje računa i praćenje utrošenog materijala. Zajedno sa ostalim modulima IPIS-a čini cijelovito rješenje za poslovanje ove vrste ustanova. Otvaranjem već postojećeg pacijenta liječnik ima uvid u sve dosadašnje posjete, dijagnoze, terapije, itd. Tu možemo upisati i dodatne važne informacije tipa alergija na lijekove i još mnogo toga. Modul je poptuno integriran u postojeći kalendar sustava IPIS, gdje vrlo lako možemo pratiti slobodne termine, te dodavati pacijente u čekanicu prilikom dolaska itd.
 • Obračun plaća - Dodana forma za evidentiranje dnevnog radnog vremena po vrstama prihoda (šihterica) sa automatskim prijenosom u obračun plaća.

14.6.11.873

 • Financijsko knjigovodstvo - Prijenos stavke temeljnice u blagajnu. Korisno prilikom knjiženja izvoda i automatskog kreiranja primitaka/izdataka za prijelazni konto.
 • Farma - Novo vertikalno rješenje za vođenje farme i poljoprivrednog gazdinstva. Implementirano je praćenje proizvodnje mlijeka pojedinačne stoke zasnovane na kontrolama (npr. AT4), praćenje prirasta životinje, veterinarskog dnevnika, praćenje reprodukcije, ocjena pojedinačnog grla itd. Kod poljoprivredne proizvodnje je omogućeno praćenje proizvodnih ciklusa na određenim zemljišnim česticama sa evidencijom sjetve, gnojenja, zaprašivanja itd. Cilj je pokriti sve zakonske propise za evidenciju matičnog stada/poljoprivredne proizvodnje kako u BiH tako i propise iz EU.

14.5.16.872

 • Sustav - Spremanje stanja obrasca (snapshot-ova) nedovršenih obrada na disk klijentskog računala radi manjeg gubitka podataka prilikom nestanka električne energije
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodatni parametri na ispisima
 • Sustav - Ispravke i optimizacije

14.5.2.871

 • Obračun plaća - Korekcije na obrascu 1002
 • KUF/KIF - Dodan obrazac TRG 02 sa mogućnošću konfiguracije
 • Prodajno mjesto - Dodan parametar za maksimalnu količinu koja se može unijeti prilikom izdavanja robe
 • Sustav - Ispravljena pogreška gdje program nije zatvarao sve otvorene obrasce prilikom izmjene tekuće evidencije
 • Sustav - Optimizacija upotrebe radne memorije

14.4.29.870

 • Obračun plaća - RAD-1 (Mjesečni izvještaj o uposlenima i plaći) i RAD-1G (Godišnji izvještaj o uposlenima i plaći) obrasci
 • Robno i materijalno - Mogućnost zamjene artikla s drugim prilikom generiranje računa na osnovu postojećih (npr. Usluga za 1. mjesec u Usluga za 2. mjesec i slično)
 • KUF/KIF - Dodan TRG 01 Obrazac
 • KUF/KIF - Korekcije na D PDV obrascu
 • Sustav - Ažuriranje veza na online pomoć

14.4.22.869

 • Osnovna sredstva - Dodan obrazac PLDI-1043 - Popisna lista osnovnih sredstava za poduzetnike
 • Robno i materijalno - Generiranje blagajničkog izdatka iz PDV-SL-2 obrasca
 • Obračun kamata - Dodana mogućnost generiranja rata kredita (primljenih i datih)
 • Knjige prihoda i rashoda - Dodani završni obrasci za poduzetnike SPR-1053, GPD-1051 i GPZ-1052 sa prilagodbom modula da bi se mogli izvući navedeni obrasci na kraju godine

14.4.11.868

 • Knjige KUF/KIF - Dodan obrazac D PDV - Dodatak uz PDV prijavu
 • Robno i materijalno - Grupne obrade - Generiranje računa - Dodan parametar za grupiranje istih artikala u ciljnom računu
 • Sustav - Ispravke pogrešaka

14.4.4.867

 • Obračun kamata - novi modul sustava, podržava jednostavni i složeni kamatni račun, te konformni i relativni kamatnjak, sa različitim periodima ukamaćivanja
 • Obračun plaća - Izmjene u modulu da bi mogao podržati obračun plaća za tvrtke sa sjedištem u Republici srpskoj, te dodani potrebni obrasci (1002)
 • Platni promet - Mogućnost pojedinačnog ispisa virmana i naloga 1450, bez potrebe za izvršenjem (parametrizirana opcija)
 • Sustav - Izmjene pogrešaka i optimizacija sustava

14.3.26.866

 • Blagajna - Izmjena blagajničkog izvještaja - Dodan prikaz partnera
 • Financijsko knjigovodstvo - Mogućnost ispisa konto kartica i ostalih izvještaja po datumu temeljnice, pored već postojećeg - po datumu promjene
 • Sustav - Ispravka pogrešaka i optimizacija sustava

14.3.24.865

 • Obračun plaća - prijenos u platni promet - mogućnost istovremenog izvršenja naloga
 • Ugovori o djelu - prijenos u platni promet - mogućnost istovremenog izvršenja naloga

14.3.19.864

 • Sustav - Mogućnost korištenja sistemske baze podataka radi zgodnijeg upravljanja evidencijama i distribucije istih prema svim radnim stanicama automatski, u slučajevima gdje se koristi velik broj baza podataka i radnih stanica
 • Osnovna sredstva - Ispravka pogreške kad se dodaje u amortizaciju osnovno sredstvo kojemu je nabavna cijena 0

14.3.18.863

 • Robno i materijalno - Povećanje preciznosti zaokruživanja na vrlo malim iznosima
 • Knjige KUF/KIF - Upozorenje o unosu duplog računa za kupca ili dobavljača
 • Knjige KUF/KIF - Poboljšanja u prijenosu u blagajnu
 • Obračun plaća - Dodatni parametri za izradu virmana za plaće i ugovore o djelu, novi načini ispisa plaća
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodatni parametri za preknjižavanje konta

14.3.10.862

 • Financijsko knjigovodstvo - Zaključna knjiženja - poboljšanja
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje temeljnice početnog stanja - poboljšanja
 • Osnovna sredstva - Generiranje početnog stanja - poboljšanja

14.3.6.861

 • Sustav - Optimizacije i ispravke bug-ova
 • Sustav - Prijenos podataka - dodatne veze prema drugim tipovima baza podataka (Firebird, DBase, Access itd)

14.2.26.860

 • Robno i materijalno - Grupna obrada rasknjižavanje utroška zalihe po FIFO, LIFO i WAC metodama, sa pravilima kontiranja i mogućnošću knjiženja usklađenja nastala zbog pojave negativne zalihe na lokacijama gdje je omogućeno negativno stanje zalihe

14.2.24.859

 • Obračun plaća - Broj bodova/brutto osnovica na registru djelatnika se od sada može unijeti sa datumom važenja od, što omogućava zgodne izmjene u obračunima plaća za prethodne mjesece bez problema sa važećim osnovicama na taj dan

14.2.20.858

 • Knjige KUF/KIF - Pravila kontiranja, mogućnost unosa predznaka iznosa
 • Knjige KUF/KIF - Zamrzavanje pravila kontiranja za sve stavke
 • Sustav - Unaprijeđeno upravljanje evidencijama
 • Sustav - Optimizacije i ispravke bugova

14.2.18.857

 • Financijsko knjigovodstvo - Unos temeljnice za izvode - preuzimanje broja izvoda i datuma iz prethodne stavke bez potrebe za kopiranjem (F3)
 • Knjige KUF/KIF - Uz već postojeći pojedinačni, prijenos svih dokumenata u blagajnu (dokumenti plaćeni/naplaćeni gotovinom)

14.2.11.856

 • Sustav - Dodatne optimizacije za spore veze (VPN prema udaljenoj lokaciji itd)
 • Sustav - Ispravke sitnih pogrešaka

14.2.6.855

 • Robno i materijalno - Mogućnost ispisa fiskalnog računa na jednu stavku u maloprodaji, za fakture prema drugim poreznim obveznicima (u veleprodajnom skladištu ta mogućnost je zadana od prije)
 • Obračun plaća - Ispravak obrasca 2001-A - Uzima važeće stope raspodjele dijela doprinosa koji ide prema federaciji iz registra Županija

14.2.5.854

 • Sustav - Neprekidno skrolanje u lookup editoru uz zadršku optimizacije za spore veze i veliki broj stavki (Artikala)
 • Sustav - Optimizacija i ispravka bug-ova

14.2.3.853

 • Obračun plaća - Evidentiranje više poreznih kartica za djelatnika s datum važenja, program prilikom obračuna plaća po tom datumu odlučuje koja je aktualna.
 • Obračun plaća - Mogućnost definiranja perioda važenja stopa doprinosa i stopa za naknadu poslodavaca. Program prilikom obračuna po unesenom periodu koristi valjanu stopu.
 • Obračun plaća - Izmjena datuma isplate bez obzira da li je plaća proknjižena u financijsko ili ne.
 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja pravila kontiranja prema lokaciji kojoj se izdaje (Predatnica, Izdatnica), te odvojeno knjiženje tih izdataka (trošak kuhinje, čistačice itd).
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.